Hazi
Itzuli
Egin zure kontsulta gure formularioaren bidez

Izena:
Abizena(k):
Helbide elektronikoa:
Kontsultaren arrazoia:
Oharra: eremu guztiak derrigorrezkoak dira

Gehitu .jpg irudia edo .pdf dokumentua (gehienez 3 mb):   


Datu Pertsonalen Babesari buruzko Europako Erregelamenduan jasotakoaren arabera, jakinarazten dizugu Eusko Jaurlaritzako Landa eta Itsasertzaren Garapenerako eta Europako Politiketako Zuzendaritzak zure harremanetarako datuak jasotzen dituela Euskal Landa Gunera informazioa zabaltzeko duen obligazioa betetzeko (Lehendakariaren 24/2016 Dekretua). Erregelamenduak jasotzen duenez, zuk zure datu pertsonalak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu edo tratatzeari eta mugitzeari uko egiteko eskubideak baliatu ditzakezu, posta elektronikoz (lopd@hazi.eus), edo idatziz (HAZI, Granja Eredua, z.g., 01192 Arkauti - Araba), zure nortasuna egiaztatzeko agiri bat gehituta (NAN). Halaber, baimena edozein unetan ukatu ahal izango duzu, eta horrek ez du eraginik izango baimena ukatu aurretik egindako tratamenduetan. Edonola ere, dagokion erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren